Spacerem po Powiecie Wrocławskim

Inne ciekawe miejsca w gminie


Borzygniew

Pierwsze wzmianki o wsi pojawiały się już w 1262 r. - wówczas nazywaną ją Borignew.

Stojący tu obecnie kościół pw. św. Barbary wzniesiono na przełomie XIII i XIV wieku. Wielokrotnie wykonywano w nim prace remontowe, przebudowywano i rozbudowywano go. Późnobarokowy ołtarz główny (ok. 1720 r.) ozdabiają figury św. Katarzyny, św. Barbary, św. Jerzego i Erazma. W jego centralnej części mieści się obraz przedstawiający św. Barbarę ukazującą się dzieciom z wizerunkiem tutejszego kościoła i jego fundatora. W zwieńczeniu zaś znajduje się rzeźbiona grupa Trójcy Świętej z figurami św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela. Tutejsze płyty nagrobne wykonano w stylu manierystycznym, wszystkie posiadają płaskorzeźbione wizerunki zmarłych i kartusze herbowe z inskrypcjami. Kościół stoi na wzgórzu, na cmentarzu grzebalnym.

Na wschód od kościoła znajdują się ruiny późnorenesansowego dworu, wzniesionego w 1613 r. przez Krzysztofa von Mühlheim und Domanze.

 

Chwałów

Źródła historyczne niewiele mówią o tej miejscowości - wiadomo, że istniała już w 1. poł. XIV w., a w 1385 r. należała do Heinricha Kowschburga. Od XVII w. wieś wchodziła w skład dóbr rodziny von Zedlitz.

Dominantą układu przestrzennego jest zespół pałacowo-folwarczny z końca XIX wieku. Pałac to trzykondygnacyjna budowla o prostej bryle. Otacza go zabudowa gospodarcza z murowaną oficyną mieszkalno-gospodarczą, stodoła, wozownia i wiata.

Ponadto we wsi znajduje się cmentarz poewangelicki z 2. poł. XIX w., na którym można jeszcze znaleźć pozostałości murowanej dzwonnicy.

 

Domanice

Pierwsze wzmianki o Domanicach pojawiły się w 1193 r., kiedy wchodziły w skład majątku wrocławskich augustianów. Później stały się wsią rycerską, w której najprawdopodobniej istniał zamek (ok. XIII wieku). Z bardziej znanych właścicieli można wymienić Heinricha von Reichenbacha (od 1628 r.), a także gen. kawalerii Friedricha Wilhelma hr. von Brandeburg (od 1832 r.), syna króla Prus, Fryderyka Wilhelma II. Przekazał on majątek swojemu synowi, Gustavowi, który był cesarskim posłem w Madrycie i Brukseli. Kiedy ten zmarł bezpotomnie, Domanice przeszły w ręce jego siostrzeńców.

We wsi zachował się gotycki kościół pw. św. Anny z XIV wieku. To skromny budynek z kwadratową wieżą po stronie północnej i dzwonem z 1653 roku. Wewnątrz zachowały się drewniany ołtarz, ambona i aparaty kościelne. Kościół otacza XVII-wieczny cmentarz, wokół którego stoi kamienny mur.

Na skraju wsi znajduje się jeszcze cmentarz ewangelicki z 2. poł. XIX w., na którym stoi neoromańskie mauzoleum rodziny von Brandenburg. Do dzisiaj pełni ono funkcję kaplicy cmentarnej.

Ważnym zabytkiem jest oczywiście zamek z przyległymi zabudowaniami gospodarczymi (m.in. wozownią i kuźnią) oraz parkiem. Jeszcze w XIII w. pełnił on funkcje obronne, stoi zresztą na skarpie nad Bystrzycą, jednak liczne przebudowy sprawiły, że przypomina raczej pałac. Obecną bryłę zyskał w 1600 r.: kształt litery L, trzy kondygnacje, niewielki wewnętrzny dziedziniec, wieża zwieńczona hełmem, prostokątne okna w opaskach. W pomieszczeniach zachowały się bogato zdobione stropy i ściany, kominki i kaflowe piece. Budowlę otacza sucha fosa, przez którą przerzucono kamienny most. Ogród zamkowy z kolei ogranicza kamienny mur z pseudobastejami.

W Domanicach warto też zwrócić uwagę na ciekawe okazy drzew: lipy drobnolistne, żywotniki zachodnie, platany klonolistne, sosny czarne czy dęby szypułkowe.

 

Warto pamiętać, że tereny wzdłuż rzeki Bystrzycy obejmuje Park Krajobrazowy "Dolina Bystrzycy". W pobliżu Mietkowa trafimy też na Ślężański Park Krajobrazowy. Sztuczny zbiornik wodny "Mietków" ma powierzchnię ponad 900 ha i jest siedliskiem ponad 100 rzadkich gatunków ptaków (w całej gminie bytuje ok. 200 gatunków). Zalew to najważniejsze na Śląsku miejsce zatrzymywania się gęsi zbożowych i  białoczelnych. W dolinach Bystrzycy i Strzegomki dodatkowo znajdują się ich tereny lęgowe.

Strona powstała w ramach projektu "Spacerem po Powiecie Wrocławskim", współfinansowanego ze środków Powiatu Wrocławskiego.